พนักงาน Programmer (โปรแกรมเมอร์)

ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด สาขารามคำแหง และ สาขาแจ้งวัฒนะ (ปากเกร็ด)
มีความประสงค์รับพนักงาน ตามรายละเอียดดังนี้
พนักงาน Programmer (โปรแกรมเมอร์)

รายละเอียดงาน
1. พัฒนาการใช้งานโปรแกรม ERP (Odoo) ตามฟังก์ชั่นงานต่างๆ
2. จัดทำคู่มือการใช้งาน ตามโปรแกรมที่พัฒนา
3. ประสานกับโปรแกรมเมอร์(Outsource) ในการพัฒนาโปรแกรม
4. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 25-35 ปี ปริญญาตรี สายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่สามารถเขียนโปรแกรมได้
2. ประสบการณ์ทำงาน 3-10 ปี ด้านการเขียนหรือพัฒนาโปรแกรม

ติดต่อฝ่ายบุคคล