นโยบายการเปลี่ยนและรับคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนและรับคืนสินค้า

เราหวังว่าคุณจะพึงพอใจกับสินค้า ที่คุณสั่งซื้อ ถ้าสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้หรือเสียหาจากความผิดพลาดของบริษัทและผลิตภัณฑ์ แต่บริษัทฯ ไม่รับคืนในกรณีที่ผู้ซื้อสั่งสินค้าผิด โดยผู้ซื้อสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพเดิม เพื่อรับคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 14 วันทำการ หลังจากวันที่ทางบริษัทฯ รับสินค้า และกรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ คุณได้รับผลิตภัณฑ์

 

  1. กล่องต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีการใช้งาน
  2. เอกสารและคู่มือต้องอยู่ครบ
  3. อุปกรณ์ที่ให้มาต้องอยู่ครบ
  4. ถุงพลาสติกต้องอยู่ครบ

 

ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่คุณได้รับ คุณจะได้พบกับรายละเอียดของการสั่งซื้อของคุณ พร้อมกับรายละเอียดของการส่งคืนสินค้า กรุณาตรวจสอบถ้ารายการที่แสดงในใบนำส่งสินค้าไม่ตรงกับสินค้าที่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีที่ฝ่ายบริการลูกค้า 064-985-9399

ในกรณีที่คุณส่งคืนสินค้า นอกเหนือจากเหตุผลของความบกพร่องในสินค้า หรือการส่งมอบ ไม่ครบถ้วน หรือการส่งไม่ถูกต้อง คุณจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการคืนสินค้า เราขอแนะนำให้ส่งคืนโดยมีการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการขนส่ง (จำเป็นต้องมีลายเซ็น และเอกสารยืนยัน) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งคืนสินค้า

ในกรณีที่มีการคืนเงิน บริษัทจะคืนเงินเต็มจำนวน แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่ง ภายใน 14 วันนับจากวันที่ ได้รับแจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้า และเมื่อทางบริษัทได้รับคืนสินค้าในสภาพที่ สมบูรณ์จากคุณเรียบร้องแล้ว ในระยะเวลาภายใน 14 วันทำการหลังจากวันที่รับสินค้า