โปรโมชั่น “ซื้อเงินสด ลดพิเศษ”

ลำดับ รุ่น ราคารถ ส่วนลดปกติ ส่วนลดเงินสด ราคารถเมื่อซื้อเงินสด

*รวมส่วนลดโครงการ Step up