Free Riding Course Online

เมื่อต้องอยู่บ้านนานๆ หลายคนอาจจะหลงลืมการขับขี่ที่ถูกต้องกัน วันนี้เราจึงเริ่มทำสอนการขับขี่แบบออนไลน์ขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านได้ทบทวนและทำตามกันได้ง่ายๆ

EP 1 ท่าทางในการขับขี่ การขึ้นและลงรถขั้นพื้นฐาน

EP 2 การขี่ด้วยใช้คลัทช์การทรงตัวในความเร็วต่ำและการเข็นรถที่ถูกต้อง