นโยบายการจัดส่งสินค้าและการรับคืนสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

บริษัทมีนโยบายการจัดส่งสินค้า โดยมีเงื่อนไขการจัดส่งดังนี้

 • หากสินค้ามีในสต๊อค บริษัทฯ จะทำการจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินพร้อมค่าส่งเต็มจำนวน โดยไม่นับวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่วนค่าส่ง ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนตกลงสั่งซื้อ
 • หากสินค้าที่ไม่มีสต็อค บริษัทฯ จะแจ้งระยะเวลาในการรอสินค้าให้กับผู้ซื้อล่วงหน้า และหากผู้ซื้อตกลงสั่งซื้อ ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนรวมค่าส่งก่อนการสั่งซื้อ

ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับประเภทขนส่ง ดังนี้

 • ขนส่งโดยพนักงานส่งสินค้าของบริษัท จัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ขนส่งโดยขนส่งเอกชน
  • กรุงเทพ ปริมณฑล วันถัดไป
  • ต่างจังหวัด 1-2  วัน

ระยะเวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดส่งและการดำเนินการของบริษัทขนส่ง

 • Platform Delivery (Grab, Lalamove เป็นต้น) และสามารถเข้ามารับได้เอง โดยติดต่อกับพนักงานขายโดยตรง

 

การตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

เมื่อมีการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะแจ้ง Tracking No. เพื่อติดตามสถานะการจัดส่งของสินค้า หากพบปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่ง ติดต่อบริษัทที่ call center 064-985-9399 ได้ในวันและเวลาทำการ 09.00 น.-18.00 น. จันทร์-เสาร์

 

นโยบายการเปลี่ยนและรับคืนสินค้า

เราหวังว่าคุณจะพึงพอใจกับสินค้า ที่คุณสั่งซื้อ ถ้าสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้หรือเสียหาจากความผิดพลาดของบริษัทและผลิตภัณฑ์ แต่บริษัทฯ ไม่รับคืนในกรณีที่ผู้ซื้อสั่งสินค้าผิด โดยผู้ซื้อสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพเดิม เพื่อรับคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 14 วันทำการ หลังจากวันที่ทางบริษัทฯ รับสินค้า และกรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ คุณได้รับผลิตภัณฑ์

 

 1. กล่องต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีการใช้งาน
 2. เอกสารและคู่มือต้องอยู่ครบ
 3. อุปกรณ์ที่ให้มาต้องอยู่ครบ
 4. ถุงพลาสติกต้องอยู่ครบ

 

ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่คุณได้รับ คุณจะได้พบกับรายละเอียดของการสั่งซื้อของคุณ พร้อมกับรายละเอียดของการส่งคืนสินค้า กรุณาตรวจสอบถ้ารายการที่แสดงในใบนำส่งสินค้าไม่ตรงกับสินค้าที่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีที่ฝ่ายบริการลูกค้า 064-985-9399

ในกรณีที่คุณส่งคืนสินค้า นอกเหนือจากเหตุผลของความบกพร่องในสินค้า หรือการส่งมอบ ไม่ครบถ้วน หรือการส่งไม่ถูกต้อง คุณจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการคืนสินค้า เราขอแนะนำให้ส่งคืนโดยมีการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการขนส่ง (จำเป็นต้องมีลายเซ็น และเอกสารยืนยัน) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งคืนสินค้า

ในกรณีที่มีการคืนเงิน บริษัทจะคืนเงินเต็มจำนวน แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่ง ภายใน 14 วันนับจากวันที่ ได้รับแจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้า และเมื่อทางบริษัทได้รับคืนสินค้าในสภาพที่ สมบูรณ์จากคุณเรียบร้องแล้ว ในระยะเวลาภายใน 14 วันทำการหลังจากวันที่รับสินค้า