รับข้อมูลข่าวสาร Kawasaki รุ่นใหม่ 2021 พร้อมรับบัตรเข้างาน Motor Expo

กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น และข้อมูลข่าวสาร

รวมถึงรับบัตรเข้างานจากเจ้าหน้าที่