เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้บรรยายเสวนาให้ความรู้ SME ไทย สู่สุดยอด SME โดย คุณภีศเดช นันทชัยพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด

การเสวนาครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการประกวด MSME National Award หลักสูตร SMEs Excellence เสวนาในหัวข้อ “CRM อย่างไรพิชิตใจลูกค้า” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 65 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

โครงการนี้จัดขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลพผลิตแห่งชาติ ซึ่งต้องการผลักดันให้ SME ไทยสามารถดำเนินธุรกิจและปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี และยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน SME ไทยให้แข็งแกร่งขึ้น

พูดคุยกับเราหรือปรึกษาก่อนซื้อ

inbox

LINE