บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต คว้ารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต คว้ารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

 

SME National Award เป็นการประกวดระดับประเทศจัดขึ้นในทุกปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 การประกวด SME National Award ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ทั้งการบริหารจัดการและการบริการต่างๆ การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นโดย สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว)

[toc]
เกณฑ์ในการประกวด สุดยอด SME National Award ครั้งที่ 13 นี้ มีเกณฑ์การตัดสินคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award หรือ TQA ทั้ง 7 หน่วย ประกอบไปด้วย

TQA ทั้ง 7 หน่วย

 1. บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร
 2. การวางแผนการดำเนินธุรกิจ
 3. การเน้นลูกค้าและตลาด
 4. การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
 6. การจัดการกระบวนการ
 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดโครงการ สุดยอด SME National Award ครั้งที่ 13 จำนวน 67 รางวัล โดยในครั้งนี้มีการมอบรางวัลในรูปแบบ New Normal ผ่านระบบ visual media ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

และในครั้งนี้ได้รับเกียรติ กล่าวต้อนรับผู้รับรางวัล และผู้ร่วมรับชมโดย คุณวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

คุณวีระพงศ์ มาลัย

ปาฐกถาพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนธุรกิจ SME ของภาครัฐบาลโดย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
พร้อมด้วยกล่าวเปิดงาน และมอบรางวัลโดย คุณมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ตามลำดับ

มงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รางวัลประจำปีนี้ประกอบด้วยรางวัล สุดยอด SME National Award ครั้งที่ 13

 1. รางวัลสุดยอด SME 12 รางวัล
 2. รางวัล SME ดีเด่น 26 รางวัล
 3. รางวัล มาตรฐาน SME 15 รางวัล
 4. รางวัล SME New nomal 14 รางวัล

 

โดย บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ได้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทั้งในเรื่องการขายและการบริการให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกท่านได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 13 และ รางวัล SME New nomal ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าเราได้ประกอบธุรกิจตามมาตรฐานอย่างแท้จริง พัฒนาและต่อยอดจากสิ่งต่างๆ ที่ได้รับคำแนะนำเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอันสูงสุดที่เข้ามาใช้บริการกับเรา Real MotoSports 

คุณ ภีศเดช นันทชัยพร ผู้บริหาร บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด

บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เริ่มต้นการเข้าประกวดในปี 2562 ถึง ปัจจุบันดังนี้

ครั้งที่ 11 รางวัล SME ดีเด่น ปี 2562

ครั้งที่ 12 รางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และ SME New nomal ปี 2563

ครั้งที่ 13 รางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 และ SME New nomal ปี 2564

SME Award 2562
รางวัล SME Award ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย ที่ผ่านมา Kawasaki Real MotoSports ได้รับเกียรติ จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ในการส่งมอบถ้วยรางวัลการประกวด SME National Awards 13th และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยพระจุลจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมแสดงความยินดีในการมอบถ้วยรางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 และรางวัล SME New Normal ที่ได้รับ 2 ปีซ้อน (2020-2021)

มอบรางวัลสุดยอด SME Award ครั้งที่ 13

Share this post :

คุยกับเราผ่านทาง SOCIAL MEDIA

Follow Us​