ศูนย์รถจักรยานยนต์แห่งแรก ที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณในการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12  (12th SME NATIONAL AWARDS 2020) และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4 (4th SME START UP AWARDS 2020) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น  อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม  เมืองทองธานี โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของประเทศ ได้ดำเนินการกิจกรรมการประกวดเฟ้นหาสุดยอด SME แห่งชาติเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจ SME ผ่านการประกวดนี้ โดยดำเนินการมาแล้วจำนวน 11 ครั้ง เริ่มครั้งแรกในปี 2549 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.) ด้วยการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสิน และในโอกาสปีที่ 12 นี้ได้จัดงาน ผ่านแนวคิด THE ERA OF SUSTAINABLE GROWTH เป้าหมายเพื่อเห็นธุรกิจ SME ไทยเข้มแข็ง แข็งแกร่ง และมีความยั่งยืน ด้วยมาตรฐานในระดับสากล

รางวัลสุดยอด-SME_200919_158

ในปีนี้ บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการเป็นปีที่ 2 อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านธุรกิจของบริษัทให้มีมาตรฐานในระดับสากลเพื่อรองรับลูกค้าของบริษัท ในปีที่ผ่านมา 11th SME NATIONAL AWARDS 2019 นั้น บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต ได้รางวัลผู้ประกอบการ SME ดีเด่น

ในการจัดงานครั้งนี้ 12th SME NATIONAL AWARDS 2020 ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนากรอบการดำเนินธุรกิจให้มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อดูแลลูกค้าที่ใช้บริการจากเรา เป็นที่มาแห่งรางวัลอันทรงเกียรติ นั่นคือ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ในประเภทธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง

ด้วยมาตรฐาน THAILAND QUALITY AWARD-TQA แบ่งออกเป็น 7 หมวด ได้แก่

 1. บทบาทของผู้บริหารให้การนำองค์กร
 2. การวางแผนการดำเนินธุรกิจ
 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด
 4. การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
 6. การจัดการกระบวนการ
 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ผู้บริหารบริษัท เรียล โมโตสปอร์ต

รางวัลพิเศษในปีนี้เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19

รางวัลพิเศษในปีนี้เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบในระดับโลกนั้นทางผู้จัดงานได้เพิ่มรางวัลพิเศษ มอบให้แด่ บริษัทที่มีศักยภาพในการปรับตัวทางด้านธุรกิจและรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างเป็นเลิศ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและแบบอย่างให้กับบริษัท SME ทั่วประเทศ คือรางวัล SME New Normal 4 องค์กร ที่ได้รับ และหนึ่งใน 4 บริษัทนั้นได้แก่ บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ได้รับรางวัลพิเศษ ประจำปีนี้ กับรางวัล SME New Normal ถือเป็นรางวัลแห่งความพยายามและมุ่งมั่นในการจัดการภาคธุรกิจ ใส่ใจพนักงาน และดูแลลูกค้าไปพร้อมกัน การปรับตัวครั้งนี้ได้จัดการแผนรองรับ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน

 1. จัดตั้งทีม COVID (cross-functional response team)
 2. ดูแลลูกค้าและพนักงาน
 3. จัดเตรียมแผนเฝ้าระวัง
 4. แผนการรับมือ Supply Chain
 5. แผนการจัดการทางการเงิน
 6. แผนรับมือการขายและการตลาด

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอ เป้าหมายเหนือรางวัลสิ่งอื่นใดนั้นเพื่อมาตรฐานการบริการให้กับลูกค้า เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการจาก เรียล โมโตสปอร์ต และความสำเร็จในเส้นทางการดำเนินธุรกิจนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดลูกค้า พนักงาน ทุกคน ที่ให้การสนับสนุนกันและกันมาตลอด 9 ปี

ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมากเพื่อยกมาตรฐานการจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล การประกวด ครั้งนี้แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

 • รางวัลสุดยอด SME สำหรับผู้ประกอบการที่มีการดำเนินธุรกิจเกิน 3 ปี ขึ้นไป มีผู้เข้าร่วมโครงการประกวดทั้งสิ้น 1,009 บริษัท ผ่านการคัดเลือกแบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล
  • รางวัล มาตรฐาน SME จำนวน 13 องค์กร
  • รางวัล SME ดีเด่น จำนวน 30 องค์กร
  • รางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ จำนวน 10 องค์กร
 • รางวัล SME START UP สำหรับผู้ประกอบการที่มีการดำเนินการธุรกิจไม่ถึง 3 ปี มีผู้เข้าร่วมโครงการประกวดทั้งสิ้น 1,003 บริษัท ผ่านการคัดเลือกเป็น 2 ประเภทรางวัลได้แก่
  • รางวัล มาตรฐาน SME START UP จำนวน 42 องค์กร
  • รางวัล สุดยอด SME START UP จำนวน 16 องค์กร

ในโอกาสครบรอบ 12 ปี ของการจัดงานได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานพร้อมเป็นประธานในพิธีการมอบรางวัล มีใจความสำคัญที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับ SME และเป็นภารกิจเร่งด่วนเนื่องจาก SME ไทยนั้นถือเป็นรายได้หลักหนึ่งของประเทศ ซึ่งคิดเป็นรายได้ถึง 33% จาก GDP ของประเทศ มีมูลค่ากว่า 1.4 ล้านล้าน บาท สร้างอาชีพกว่า 12 ล้านคนให้มีงานทำ ทำให้เกิดการจ้างงานและมีรายได้หมุนเวียนภายในประเทศ สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนภายในประเทศ

นี่จึงเป็นเหตุผลที่รัฐบาลให้ความสำคัญและถือเป็นภาระกิจเร่งด่วนที่ต้องร่วมสนับสนุนภาคธุรกิจ SME ให้มีศักยภาพในระดับมาตรฐานสากล เสริมสร้างความเข้มแข็ง แข็งแกร่ง และยั่งยืนพร้อมเป็นต้นแบบให้กับธุรกิจ SME อื่นๆในประเทศต่อไป

Share this post :

คุยกับเราผ่านทาง SOCIAL MEDIA

Follow Us​