บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด คว้ารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 ปีซ้อน

เรียล โมโตสปอร์ต คว้ารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 ปีซ้อน

บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด คว้ารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 ปีซ้อน

SME National Award เป็นการประกวดระดับประเทศจัดขึ้นในทุกปี โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 การประกวด SME National Award ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง

เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14 แบ่งออกเป็น 7 หมวดประกอบไปด้วย

1 บทบาทผู้บริหารในการนำองค์กร

2 การวางแผนการดำเนินธุรกิจ

3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด

4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

5 การบริหารทรัพยากรบุคคล

6 การจัดการกระบวกการ

7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดโครงการ สุดยอด SME National Awad ครั้งที่ 14 จำนวน 40 รางวัล โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วีรพงษ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ขึ้นมากล่าวรายงานพิธีการมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ท่าน อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตีว่าการกระทรวงการคลัง ขึ้นมากล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทุกองค์กรพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ

รางวัลประจำปีนี้ประกอบไปด้วยรางวัล

  1. รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 13 รางวัล
  2. รางวัล SME ดีเด่น 27 รางวัล

และรางวัลพิเศษประกอบไปด้วย

  1. รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ยอดเยี่ยม
  2. รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 5 ปี ซ้อน
  3. รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 ปี ซ้อน
  4. รางวัล SME โดดเด่นด้านนวัตกรรม
  5. รางวัล SME โดดเด่นด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
  6. รางวัล SME โดดเด่นด้านการปรับกลยุทธ์พิชิต Covide-19

ในปี 2565 นี้ บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ได้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทั้งในการขายและการบริการให้สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าทุกท่านได้เป็นอย่างดี บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14 และ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 ปี ซ้อน

บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เริ่มต้นการเข้าประกวดในปี 2562 ถึง ปัจจุบันดังนี้

ครั้งที่ 11 รางวัล SME ดีเด่น ปี 2562

ครั้งที่ 12 รางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และ SME New nomal ปี 2563

ครั้งที่ 13 รางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 และ SME New nomal ปี 2564

ครั้งที่ 14 รางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14 และ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 ปี ซ้อน

 

ทั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า เรียล โมโตสปอร์ต จะไม่หยุดพัฒนาทั้งในเรื่องนวัตกรรมและบุคลากรเพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการกับเรา 

พูดคุยกับเราได้ที่

inbox

LINE

Share this post :

คุยกับเราผ่านทาง SOCIAL MEDIA

Follow Us​