เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เรียล โมโตสปอร์ต ได้รับการตรวจคุณภาพทาง ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ซึ่งเป็นองค์กรแรกในกลุ่มธุรกิจรถจักรยานยนต์ที่ได้รับการตรวจมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านการจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ

โดยได้รับการตรวจสอบจากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้การรับรองครอบคลุมหลากหลายมาตรฐาน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ยังได้รับการรับรองจากองค์กรระดับสากล อาทิ UKAS และ IATF

การตรวจสอบ-ISO-9001

ISO 9001 คืออะไร

ISO 9001 คือระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานองค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ ISO 9001 เป็นมาตรฐานคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งเรื่องการออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้ง รวมไปถึงการบริการ ISO 9001 เป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินการภายในองค์กร

ก่อนที่จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพนั้น จะมีการควบคุม และตรวจสอบขั้นตอน และวิธีการทำงานผ่านระบบอย่างละเอียด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับองค์กร ISO 9001 จึงเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมจากองค์กรทั่วโลก นอกจากนั้น ISO 9001 ยังเป็นเงื่อนไขข้อกำหนดทางการค้าในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ

ISO 9001 สำคัญต่อคุณอย่างไร

เมื่อองค์กรใดที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ISO 9001 แล้ว ท่านสามารถมั่นใจในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนได้ เพราะทุกการทำงานจะต้องอยู่ในแผนและมาตรฐานที่ถูกกำหนดเอาไว้ใน ISO 9001 ท่านจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การเลือกซื้อ การบริการหลังการขาย เซอร์วิสต่างๆ ที่ได้รับการ calibrate เครื่องมือทุกชิ้นเรียบร้อย ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ทุกขั้นตอนจะถูกบันทึก ซึ่ง ISO 9001 จะเป็นตัวครอบการทำงานทุกอย่างให้อยู่ในมาตรฐาน

ติดต่อสอบถามหรือพูดคุยกับเรา

inbox

LINE